Danışmanlık Hizmeti
Şehir dışında olmanız veya muayenehanemize gelemediğiniz durumlarda sizin veya yakınlarınızın sağlık problemlerini danışmak, bilgi almak için lütfen aşağıdaki randevu formunu doldurun. Bilgileri doldurduktan sonra 05445706786 nolu telefon üzerinden sizinle iletişime geçilerek, Doktorumuz ile online görüşmeniz sağlanacaktır.

Hastanın Bilgileri

Hastanın Şikayeti

Onay

  • Hastanın Bilgileri
  • Hastanın Şikayeti
  • Onay

Hasta Bilgileri

TC Kimlik Numarası

Adınız

Soyadınız

Doğum Tarihi (Gün - Ay - Yıl)

Telefon Numarası

e-posta adresi

Hastanın Şikayeti

Kısaca Şikayetinizi yazınız

Dosya Yükle

Max. size: 64,0 MB

Açıklama Metni

Online Muayene Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dr. Tolgay ŞATANA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarıla bileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad, e-mail olarak kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Fulya Doktorlar Merkezi Fulya Polat Towerside Yeşil Çimen Sokak 12/407 Fulya Mahallesi, 34365 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@tolgaysatana.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

Onay Kutusu (KVKK)

Metni okuyup onayladıktan sonra Gönder butonuna basınız, sizi otomatik olarak, ödeme ekranın yönlendirilecektir

Diğer Hizmetler

Daha Fazla bilgi İçin

lütfen iletişime geçin.

Sorunuzu Sorun