top of page
  • Tolgay Şatana

4. ISMISS Türkiye Toplantıları Nisan 1-3 2011

"Stilin güzelliği, uyum ve zarafet ve iyi ritim, sadeliğe bağlıdır." (Platon)


Cerrahi tedavileri basitleştirmek için Platon'un özdeyişini uygulamak konusunda aşırı hırslı olmayız. Birkaç isim vermek gerekirse, başarısız sırt sendromunda minimal invaziv ve endoskopik ameliyatların başarılı sonuçları; karmaşık ameliyatlar yerine şiddetli diskitlerde bile basit cerrahi drenaj; perkütan endoskopik posterior servikal uygulamalar; ve kontralateral endoskopik yaklaşımlar.


ISMISS kılavuzunda MISS terimi, daha az travmaya neden olmak anlamına gelmektedir. Türkiye'de düzenlenen Dördüncü ISMISS Kongresi “Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi” konusuyla hedefine devam ediyor. 2011'de dünyanın en ileri makamları bir kez daha bu etkinliğe katılacak. Bu bakımdan günümüz uygulamalarında daha az travmatik yöntemler istendiğinde artık endoskopik cerrahiye daha yakın bir tercih söz konusudur. Disk ve foramen endoskopik lezyonlarını ve tedavilerini tanımlamayı daha da mümkün kılan, insan algısını kat kat artıran HD kamera sistemleri ve çeşitli robotik navigasyon veya hedefleme sistemleri olsun veya olmasın daha fazla kayıt, arşivleme ve sınıflandırma potansiyelidir.


Eklem cerrahisinde omurga problemlerinden dolayı makroskobik veya mikroskobik incelemelerin yanı sıra dokuların patolojilerinin saptanmasında gözetimsiz koşulların gözetilmesi için doğal gaz veya sıvı kullanılarak kanamasız muayene yapılması gerekliliği belirtilmelidir. Bu doğrultuda endoskopi ISMISS seanslarımız rehberliğinde yeni cerrahi çözümlere ulaşılabilecektir. Bilimsel bir platformda düzenlenen oturumlarda cerrahi yaklaşımların yanı sıra multidisipliner yaklaşımlar ele alınacak, ekip çalışması teşvik edilecek ve algoritmik tedavi felsefesi vurgulanacaktır.


Her yıl minimal invaziv cerrahi ile ilgili yenilikçi çalışmalara dikkat çekmeye devam ettik. Onaylanan çalışmalar bu dönemde şiddetle teşvik edilecektir. İlk olarak geleneksel ameliyatlarla birlikte ortaya çıkan ancak şimdi ön plana çıkan MISS ile ilgili olarak Primum nil nocere veya "önce zarar verme" ilkesini de yineledik.


Meslektaşlarımızı bilimsel platformumuzda akademik bir şenliğe davet ediyoruz.


Tolgay Satana, M.D.

Kurs Koordinatörü

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
bottom of page