top of page
 • Tolgay Şatana

Osteoporoz Nedir?


Osteoporoz Nedir?

Konsensus 93: Kemik dokuda kırılganlığı ve kırık riskini artıran, düşük kemik yoğunluğu ve mikro yapılarda yetmezlikle karakterize sistemik bir hastalıktır.


Osteoporoz Nedir?

Tanım 2002 (USNIH): Kişinin kemik dayanıklılığının bozulması sonucu kırık riskinin artmasıyla karakterize bir iskelet hastalığıdır. Kemik dayanıklılığı ise kemiğin iki ana unsurunun yansımasıdır: kemik dansitesi ve kalitesi.Risk Faktörleri:

​Majör

​Minör

Yaş> 65

Romatoid Artrit

Vertebra Kırığı

Hipertiroidi hikayesi

40 yaş sonrası kırık

Kronik antikonvulzan veya heparin kullanımı

Aile hikayesi

Kalsiyumdan fakir beslenme

Glukokortikoid tedavisi

Sigara, Alkolizm

Malabsorbsiyon

Kafein

İlk Hiperparatiroidi

<57 kg ve kilo kaybı> (25 yaşındaki kilosundan %10'dan fazla)

Düşme eğilimi

Röntgen osteopeni

Hipogonadizm

Diğer riskler:

 • Genel kas güçsüzlüğü

 • Denge kurmada güçlük (nörolojik, vestibuler, oftalmolojik sorunlar)

 • Görme kusuru

 • Yavaş yürüyüş

 • Topuk-parmak yürüyüşünün bozulması (artrodezler vs.)

Risk sorgulaması kimlere yapılmalı?

 • 50 yaş üstünde herkes sorgulanmalı

 • Kırık riski taşıyan ana bölgeler (el bileği, humerus, kotlar, vertebra, pelvis ve kalça) ayrıntılı incelenmelidir

Kimler Osteoporoz testlerine alınmalıdır?

 • Boy kısalması>4 cm olanlar

 • İlerleyici kifoz (kamburluk)

 • Uzun süreli Steroid kullananlar

 • Düşük enerjili travma sonrası kırığı olanlar

 • >65 yaş üzerindeki hastalar

 • <65 yaş altında klinik risk taşıyanlar incelemeye alınmalıdır

Kimler yüksek risk altındadır?

 • Ana iskelet kırığı olan

 • Kifoz gelişmiş olanlar

 • Boy kısalması olan

 • Bir Major iki Minör faktör varlığı saptanmış

 • Düşük kemik yoğunluğu bulunanlar yüksek kırık riski taşırlar.

Kemik yoğunluğu ölçen dansitometride normal değerler nedir?

 • Normal BMD; genç erişkinlerin kemik yoğunluğu ortalamasının standart sapmasına göre T skoru : +2.5-(-1.0) aralığında olanlar.

 • Osteopeni ; T:(-1)-(-2.5) arasında olanlar Grade-C

 • Osteoporoz ; T<eksi 2.5 Grade-B

 • Osteoporoz ve kırık riski taşıyan A grubu

Kimlere tedavi başlanmalı?

 • Yüksek kırık riski taşıyanlara

 • Uzun süre glukokortikoid tedavi alanlara

 • Düşük enerjili travma sonrası kırık geçiren ve düşük kemik yoğunluğu tespit edilenlere derhal tedavi başlanır.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page