top of page
  • Tolgay Şatana

Perkütan Endoskopik Cerrahi Tedavide Lazer ve Radyofrekans Enerji Uygulamaları...

PriMera Bilimsel Tıp ve Halk Sağlığı - 2 Eylül 2022


Dejeneratif Disk Hastalığının Perkütan Endoskopik Cerrahi Tedavisinde Lazer ve Radyofrekans Enerji Uygulamaları: Bırakılmalı mı?

LAZER kelimesinin açılımı, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation anlamına gelir. Enerji üretimini özetleyen bu kısaltmaya göre; iki tam ve yarı yansıtıcı ayna arasındaki kristalin yoğunlaştırılmış enerji amplifikasyonuna maruz kalmasıyla oluşan ışıktır, lazer türü likit kristal içindeki madde ile isimlendirilir [1, 2]. Lazer ilk olarak 1984 yılında Whipple tarafından C02 lazer kullanılarak kas-iskelet sisteminde uygulandı. Lazer optik parametrelerine (dalga boyu, güç ve doz) göre sınıflandırma bu tarihten sonra yapılan klinik çalışmalarda geliştirilmiştir [1, 3]. Lazerin farklı dozlarda hücre proliferasyonunu, hareketliliğini ve salgısını değiştirdiği bilinmektedir. Doku etkileşimi doza bağlı olarak yıkım, sıvılaşma, ısınma ve buharlaşma şeklinde gerçekleşebilir. Kas-iskelet sistemi için yaygın olarak kullanılan lazer tipi rezonans tipi olup aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir [2]; 1. UV Lazer (Excimer). 2. Görünür Lazer (Argon). 3. IR Lazer (İyonlaşma Rezonansı). C02 YAG: (İtriyum-Alüminyum Granat) o Neodmiyum o KTP Çift Katlı Neodmiyum (Potasyum-titanil-Fosfat) o Holmiyum, Erbiyum. Argon lazer hemoglobin tarafından iyi emilir ve dokuda ısı uygulayarak etki yaratır. Bu etki, hücre çekirdeğinde oksijen aktive edildikten sonra apoptoz ile sonuçlanır. Fotodinamik tedavinin temeli budur. Excimer ısı oluşturmaz, moleküler bağlantıları koparır; bu yüzden soğuk lazer olarak adlandırılır. C02 ile düşük frekanslarda yüksek güç üretilir, su tarafından emilir. Yüzeysel etki penetrasyon olmadan gerçekleşir. Nd YAG, en yüksek penetrasyon ve pıhtılaşma etkisine sahiptir.


PSMPH-01-010
.pdf
Download PDF • 271KB

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page