Remote Diagnosis and Consulting
In cases where you are out of the city or cannot come to our practice, please fill out the appointment form below to consult and get information about your or your relatives’ health problems. If you send your payment receipt to the phone number 05445706786 after filling in the information, you will be contacted and you will be contacted online with our Doctor.

Patient Information

Patient's Complaint

Confirmation

  • Patient Information
  • Patient's Complaint
  • Confirmation

Patient Information

Identification number

Your name

Your surname

Date of Birth (Day - Month - Year)

Phone number

E-mail address

Patient's Complaint

Briefly write your complaint

Upload File

Max. size: 64.0 MB

Description Text

Online Muayene Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Dr. Tolgay ŞATANA tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarıla bileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad, e-mail olarak kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Fulya Doktorlar Merkezi Fulya Polat Towerside Yeşil Çimen Sokak 12/407 Fulya Mahallesi, 34365 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@tolgaysatana.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.

Check Box (KVKK)

After reading and confirming the text, press the Submit button, it will automatically send you to You will be directed to the payment screen

Other services

Daha Fazla bilgi İçin

lütfen iletişime geçin.

Sorunuzu Sorun