Sinüs Tarsi Sendromu ve Artroskopik (Subtalar) Tedavisi

 

Sinüs Tarsi Nedir?

Sinüs, etrafı kemik ya da yumuşak doku ile çevrili bir alandır, Türkçe’de çıkmaz terimi ile açıklanabilir. Sinüs yapısını üç boyutlu olarak algılamak ve içerdiği yapılarla beraber değerlendirmek gerekir. Sendrom ilk kez Dr O’Conor tarafından tanımlanıp, 1958 yılında Bone and Joint dergisinde yayınlanmıştır. (J Bone Joint Surg 1958 40 (3) 720-726)

Sinüs iki ana kemiğin arasındadır… Talus (ayak bileği tabanını oluşturur yükü topuk ve ayak arkına aktarır) ve Kalkaneus (Topuk kemiği). Sınırları Sulkus dediğimiz kemiksel oluklar (Sulcus Tali-Sulcus Calcaneus) belirler. Sinüs yapısının alt ve üst yüzeylerini kıkırdak ile kaplı iken diğer yüzeyleri ligamentler, kas tendon paketleri sınırlar. Tipik bir eklem olarak synovial membrane yerine, yağ dokusu (içeriğinde bol mezenşimal hücre barındırır).

 

Sinir Tarsi Orta Ayakta Kan ve Sinir Kutusu yapan çıkmaz

İç yüzey Talokalkanel interosseoz ligamenttir. Önde Talus kemiğinin boyun kısmına yapışan Ligamentum Cervikalis sinüsün en önemli ligament parçalarıdır. Arkada Ekstensör kasların tendonlarını paketleyen retinakulum yapısı ana duvarları tamamlar.

 

Sinüs yapısı içindeki damar sinir yapıları semptomların karakterinin anlaşılması için iyi bilinmelidir. Peroneal arter derin dalı orta ayağı oluşturan kemik ve bağların kanlanmasını sağlayan ana arter burada bulunur.

Sinüs içindeki basınç artışı bu arterin perfüzyonunu etkileyerek ayağın tüm ilgili yapılarının nekrozuna neden olacaktır. Diğer ayak sırtındaki ana arter Arteria dorsalis pedis lateral dalı yine sinüs tarsi içinde ağa katılır ve derin peroneal dal ile anastomozu sağlar.

Bu anastomoz ayak tabanına giden iki arterin kan alışverişini yaymak için sinüs tarsiyi kullanmaları anlamına gelmektedir. Bu durumda ön ayak sorunları diabet ya da diğer damar hastalıkları nedeniyle tıkanan dorsalis pedis, sulama alanına kollateral sağlamak açısından büyük önem taşır.

Sinüs tarsi bu açıdan diabet hastalarında çok iyi değerlendirilmesi gereken anatomik yapıdır.

Sinüs tarsi etrafındaki yapıların, duysal iletimi Fibuler sinirin derin dalından sağlanır. Bu sinir dalının hasarı durumunda interosseous ligament yapılarının derin duyu içeren plantar sinir (tibial sinir) devreye girer. Ayak tabanında yanma tarzı ağrıları oluşturur. Lokalize edilemeyen sinüs ağrısında bu seçenek araştırılmalıdır.

Gerçekte sinüs tarsi ağrıları ayak bileği dış ön kısmında iyi lokalize edilebilir.

Sinüs Tarsi Sendromu Nedenleri

Akut ve Kronik olarak sınıflayabiliriz. Akut nedenler travmatiktir. Ayak bileğinin hafif burkulması sonucunda lateral Talocalcaneal bağlar oldukça güçlüdür ve sinüs yapılarına yüklenme yaratmazlar. Ancak ağır torsiyonel travmalarda çoğunlukla lateral ligament kopmalarının eşlik eden yaralanmalar sırasında, sinüs tarsi eklem fasetlerine yüklenme gelir.

Torsiyonel yaralanma sinüs sınırlarını etkilediğinde çevreleyen ligament yapıları kuvvetin şiddetine göre kopmaya varan sorunlara yol açabilir. Sinüs sınırları ortadan kalkabilir, çevreleyen kemikler kırılabilir, kıkırdaklarda parçalar kopup eklem içi serbest cisim olarak kalabilir.

Travma sonrası oluşan nedbe dokusu yaralanma şiddeti ve katılan yapılara göre fibrotik, kıkırdak hatta kemik dokusu içerebilir. Sinüs yapısı içinde Talus-Kalkeneus kemikleri eklem yapan yüzeyler olduğundan tıpkı bir eklem gibi düşünmek ve yaklaşmak klinik olarak da bu açıdan önem taşır.

Kronik sebepler arasında, eklemi ve ligamentleri tutan romatizmal inflamatuar hastalıklar, tümörler ve yine sinüs içeriğinde/çevresinde yer alan damar ve sinir yapılarının anevrizma ve nörinomaları sorumludur.

Teşhis

Tanı koymak için iyi bir fizik muayene esastır. Online teşhisi bu konuda önermem, ancak radyolojik olarak kesin raporlanmış geç vakalarda söz konusu olabilir.

Muayene sırasında subtalar instabilite eversiyon provakasyon ve lateralde lokalize edilen ağrı iyi değerlendirilmelidir. Ön ayakta ve tabanda his kusuru ya da tarsalji metatarsalji eşlik edebilir. Direk grafi lateral oblik sinüs tarsi grafisidir.

Tomografi ve MRI ile sinüs üç boyutlu ortaya konup içeriğindeki sorunlar incelenebilir. Klinik muayene ile eş zamanlı radyoloji bazen sintigrafi tanıyı kolaylaştırır.

Tedavi

Sinüs tarsi sendromunun akut veya kronik sebepleri ayırt edilmesi çok önemlidir. Akut ve subakut evrede, kronik hastalıkların sebep olduğu inflamasyonlarda antineflamatuar tedaviler ağızdan ya da lokal enjeksiyonlarla uygulanabilir. Lokal enjeksiyon içeriklerinde PRP, Ortokain, Kollajen ve hyaluronik asit vizkosuplemantasyon uygulamaları olabilir.

Cerrahi tedavi sinüs tarsi içindeki nedbe dokuları, tümör ya da serbest cisimlerin çıkartılmasını içerir. Açık cerrahi seçeneği zaman içinde Sinüs tarsi Subtalar artroskopisine bırakmaktadır. Subtalar artroskopi sinüs tarsi etraf yapılara zarar vermeden içeriğindeki dokuları çıkartılması için etkili çözümdür. Aynı şekilde işlevini yitiren sinüsün ortadan kaldırıldığı subtalar artrodez içinde minimal invaziv uygun bir seçenek olarak düşünülmelidir.

Konuyla ilgili videolarımızı takip etmek için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Sinus Tarsi Sendromu Artroskopik Tedavisi