top of page
  • Tolgay Şatana

Ulnar Yarık El

Elin İhmal Edilmiş Ulnar Yetersizliğinin Cerrahi Kapatılması; Sınıflandırılmamış Fenomen: Ulnar Yarık El


Ulnar Yarık El
Bilimsel Makale

Yarık el, elin merkezi eksiklikleri olarak sınıflandırılmıştır.


Mevcut doğumsal el deformiteleri sınıflamasında ne santral yarık el anomalileri ne de ulnar eksiklikler olarak sınıflandırılmayan ulnar tarafta 4. ve 5. ışınlar arasında el yarığı olan bir hastayı sunuyoruz.


Sonunda ulnar yarık el olarak tanımladık. Yirmi altı yaşında erkek muayenesinde elin beşinci ışınının karpometakarpal eklemden ulnar taraflara doğru yaklaşık kırkbeş derece ayrıldığı görüldü.


Beşinci parmaklar Metacarpophalengeal eklemden dorsoradial'e yaklaşık doksan derece döndürüldü. Serçe parmak hipoplastikti ve elin hipotenar tarafı tamamen bölünmüştü, bu nedenle avuç içi dar ve sığdı. Distal ve proksimal interfalangeal eklem hareket açıklığı ankiloz ile sınırlıydı.


Ameliyatın amacı kavrama fonksiyonunu iyileştirmek, palmar devamlılığı sağlamak ve kabul edilebilir bir kozmetik görünüm elde etmektir. Yarık kapatılması volar ve dorsal cilt flepleri ile gerçekleştirildi.


Beşinci metacarp fleksör karpi ulnaris tendonu, kapsülü ve kaslarından salınır. FCU, triquetro-hamate koalisyon kemiği gibi görünen ulnar karpal kemiğin distaline transfer edildi. Biz bu deformiteyi ulnar yarık el olarak tanımladık.


Doğuştan şekil bozukluklarının gelişmeden önce tedavi edilmesinin kabul edilebilir ve daha başarılı sonuçlar vereceği tartışılmaz. Daha ileri yaşlarda, bu tür nadir görülen el deformitelerinin tedavisi, hastanın ihtiyaçlarına göre fonksiyonel sonuçlar göz önünde bulundurularak aşamalar halinde planlanmalı ve ikinci aşamada kozmetik görünüm ele alınmalıdır.


Diğer Bilimsel Makaleler


Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page