top of page
Tolgay Şatana - Minimal invaziv omurga cerrahisi

Minimal Invaziv Omurga Cerrahisi

Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi (MISS) ağırlıklı olarak disk hernisi ve foraminal stenoz ile ilgili en sık patolojilerin tedavisinde kullanılmaktadır. MISS tedavilerinin amacı, herhangi bir kas dokusuna veya kemiğe zarar vermeden en küçük kesi ile cerrahi koridorun azaltılmasıdır.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Tolgay Şatana

My Approach

Minimal invaziv cerrahi tamamen perkütan bir işlemdir, dikişsiz, kansız, günlük ameliyatlarda lokal/bölgesel anestezi altında yapılabilir. Ayrıca disk hernisi dışında gerekli instabiliteler varsa;  (MISS) ameliyatı omurga kemiklerini aynı şekilde kafeslerle stabilize etmektir. 

Açık omurga cerrahisine oranla minimal invaziv cerrahi yaklaşımlar daha hızlı, daha güvenli ve daha az iyileşme süresi gerektirebilir. 

Minimal invaziv cerrahi tedavi  kaslara ve yumuşak dokulara travmayı azaltır, yapının stabilitesini korur, nükleus pulposusunu önler.

 

Hasta bakımı için cerrahi faydalar;

 • Daha küçük cilt kesilerinden daha iyi kozmetik sonuçlar (dikişsiz cerrahi 6 mm)

 • Kansız  

 • Azaltılmış kas hasarı riski 

 • Kasın kesilmesi gerekli değildir

 • Azaltılmış enfeksiyon riski ve ameliyat sonrası ağrı

 • Daha hızlı kurtarma 

 • sınırlı rehabilitasyon gerekli

 • Ameliyattan sonra daha az gerekli ağrı ilaçları

 • Yaşlı hastalarda risk potansiyelinin yüksek olduğu durumlarda lokal anestezi altında ayaktan tedavi olarak yapılabilir 

 • Görsel dijital  fonksiyon değerlendirmesi, cerrahi kayıt sistemi

.

Tedavi Edilen Durumlar

 • Dejeneratif disk hastalığı

 • Bel fıtığı

 • Lomber spinal stenoz

 • Diskitis ve  enfeksiyonları

 • Spondilolistezis dahil spinal instabilite

 • Vertebral kompresyon kırıkları

 • Spinal tümörlerin biyopsisi ve teşhisi


MISS   “küçük bir kesi kullanılarak kolaylaştırıldı” olarak tanımlanmaz. Zararsızdır, kansızdır. Bunun yerine DAHA AZ İNVAZİF CERRAHİ denilmelidir. Minimal invaziv omurga cerrahisi, hücresel tedavilere öncülük edebilir.

bottom of page