top of page
  • Tolgay Şatana

Kanal Darlığında Minimal İnvaziv Endoskopik Tedavi Çözüm mü?


Kanal Darlığında Minimal İnvaziv; Doğuştan olmayan omurga kanal darlığının sebebi iyi ya da zamanında tedavi edilmemiş bel ağrılarıdır. Özellikle tekrarlayan ataklarla seyreden siyatik benzeri bacaklara vuran, istirahat gerektiren ağrılar başlangıç seviyesinde iyileşmesi sağlanmalıdır.


Omurga hareket sistemi omur çiftlerinin arasında kalan disk seviyelerinden oluşur. Her seviye disk ve alt/üst omur arkada faset denilen eklemler sağ ve solda dizilimi sağlar.Kanal Darlığında Minimal İnvaziv Endoskopik Tedavi


Omurlar dizilimde taşıyıcı, fasetler ise sınırlayıcı görev alır. Omurlar ve fasetlerin sınırladığı kanaldan omurilik beyin sapından kuyruk sokumuna kadar geçerken her seviyede foramen denilen deliklerden sinirleri dağıtarak ilerler. Spinal kanal işte omuriliğin geçtiği merkezde, foraminal kanal ise fasetlerin sınırladığı sağ ve solda simetrik dizilirler.


Kanal darlığının en sık sebebi kanalı işgal eden geniş tabanlı bel fıtıkları, faset eklemlerin aşınma ve yangı sonucu şişmesi, ya da kanalı sınırlayan bağların kalınlaşmasıdır. Bu yapılar merkez kanalı ya da foramen kanalını daraltıp sinirleri sıkıştırıp ağrıya, zaman içinde işlev kaybına (güç kaybı ve hissizlik) yol açarlar.


Kanal darlığı çok yavaş ilerlediği için on yıllar içinde uyum sağlama gerçekleşmesi sıklıkla mümkündür. Belirgin omurga rahatsızlığı olmadan ileri yaşlarda kanal darlığı tanısı bu yüzden sürpriz olmaz. Yavaş ilerleyen darlık küçük bir fıtık ile tahammül sınırını zorlayıp hekime başvurmaya zorlayabilir.


Tedavi, kanalın genişletilerek daralmaya sebep olan yapıların çıkartılmasıdır.


Kanal genişletme sırasında dizilimi koruyan ve sabitleyen faset kolonları çıkartıldığında metal desteklerle dizilim devam ettirilir. İlgili seviye dondurulup ağrı giderilir.


Minimal invaziv tedavinin temel prensibi dizilimi bozmadan sadece kanalı genişletmektir. Kanal işgali yaratan yapılar endoskop yardımıyla çıkartılır, foramenler genişletilir, faset kolonları çıkartılmadan merkez kanal açılır. Böylelikle seviyenin dondurulmasına gerek kalmadan ağrının giderilmesi hedeflenir.


Kanal darlığı ileri yaş hastalığı olduğundan anestezi gerektirmeden yapılabilmesi, metal tespitinin osteoporotik kemiklerde yarattığı olumsuzlukları yaşatmaması açısından perkutan endoskopik omurga girişimleri; foraminoplasti, sublaminal endoskopi dekompresyonlar tercih edilmesi giderek yaygınlaşmaktadır.


Özellikle foraminal sorunlarda altın standart olması kaçınılmaz olacaktır.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page