top of page
  • Tolgay Şatana

Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Uygulamaları (Kitap)


Çeviri Editörleri Önsözü


Modern tıbbi tedavileri seçenekleri arasında vazgeçilmezliğini koruyan cerrahi tedavinin hasta memnuniyeti beklenenden az olması durumunda nedenlerin sorgulanması gerçekçi olmayabilir. Bu durumda Hasta-Cerrah-Tedavi üçgeninde eşit dağılım yapılsa bile, tedavinin morbiditesi çekinik yöntemlere göre her zaman yüksek bulunur.


Omurga cerrahisinde ideal tedavi nasıl olmalıdır? Sorusunu cevabı aynı üçgen dahilinde çözülmesini beklemek yerine Hipokrat’ın “önce zarar verme” mottosunu klavuz almamız yanıltıcı olmaz. Cerrahinin morbiditesinin azaltılması hedefe ulaşırken anatomik bütünlüğün olabildiğince korunması ve kapatma sırasında tamirin usulüne uygun yapılması ile mümkün olabilir. Disk cerrahisinde hedefe laminotomi ve flavumektomi ile ulaşılması alışkanlığı 1913 yılından beri süregelmektedir. Bu durum cerrahi sırasında geri dönülmez anatomik bozulmanın kapatma sırasında düzeltilememesi anlamına gelir. Hastanın radiküler ağrı bulgularının azalması mümkün olsa da bel ağrısının kronik hale gelmesi kaçınılmaz olabileceği gibi yeni sorunlar yaratabilmektedir.


1937 yılın Pool aydınlatılmış bir tüple cerrahi yapmayı denemiş olsa da yöntemin morbiditesinin azaltılmasında katkısı olmamıştır. 1920 yıllarında Eugen Bircher eklem cerrahisinde tanı amaçlı ilk artroskopiyi uygulamalarını yayınladı. Bricher torakolaparoskopik tedavi denemesine rağmen 1970 başlarına kadar bu tedavi şekli ihmal edildi. Disk cerrahisinde ise Mallis ile alışkanlık devam ediyordu. Mallis 1955 yılında mikroskop kullanarak anatomik yapılara zararı azaltıp,cerrahi sonrası fibrozisi büyük ölçüde azaltmaya çalışmıştır. Oysa hedefe ulaşma yolunu veya yöntemi değiştirmek en akılcı çözümdür.


1980 başlarında artroskopinin yeniden başlamasıyla eş zamanlı, Hijikata, Asher ve Kambin disk cerrahisinde intradiskal tedavi yolunda transforaminal güvenli üçgeni tarif ettiler. Kambin güvenli üçgeni yayınlandı ve “spinal artroskopi” kavramını tanımlandı. ilk uygulamalar yapılırken, kavram ve tanımlama karmaşaları arasında endoskopik disk cerrahisine özel aletlerin tasarımı yapıldığında 1990’lı yıllara henüz girilmekteydi. Yeung, Leu ve Knight sistemleri, sırasıyla Wolf, Storz ve Endospine firmaları tarafında piyasalarda yerini almıştı. Eş zamanlı olarak Amerikan minimal invaziv omurga akademisi düzenli dergi yayınlarına başlamasıyla elimizde tuttuğumuz kitabın temeli atılmış oldu.


Kitabın ilk baskısı 2000 yılında yapıldı. Minimal İnvaziv omurga cerrahisi dergisinde basılmış öncü yayınların derlemesi şeklindeydi. Ancak en önemli özelliği multidisipliner yapıya sahip olmasıydı. Minimal invaziv cerrahinin temel aldığı tüm unsurlara yer verilmiş bir uzlaşma metnini andırıyordu. Endoskopik cerrahi hızla yaygınlaşıyordu. Kambin öğrencileri akademiyi oluştururken, Avrupa ve Kore’de başarılı tedaviler raporlamaya başlandı. Kitabın yeni baskısının hazırlanması kaçınılmaz hale geldiğinde öncüler geri plana çekilmeden 2005 yılında ders kitabı niteliğinde bir kaynak kitap elde edilmiş oldu.


Artık Martin Savitz yoktu ama John Chiu Miss bayrağını taşıyor, Benjamin Alli akademiyi ayakta tutuyordu. Ülkemizde ise 2005 yılında ilk kez yapılan Imlas kongresi ve Eklem Hastlalıkları cerrahisi dergisinde çıkarttığımız özel sayı dışında özelleşmiş kaynak yoktu. Ismiss kongresini 2008 yılında yaptığımızda kongre kitabı da önceleri gibi İngilizce dilinde çıkartılabilmişti. İkinci Ismiss kongresinden önce desteğini aldığımız Amerikan Akademi üyeleri ve John Chiu ile bu konuyu dile


getirip kaynağın Türkçe çevirisi iznini aldık. Aralık ayında başlayan çalışmalar kısa süre olmasına rağmen hızla sonuçlandı ve kitap dilimize kazandırılmış oldu.


Ülkemiz tıbbi tedavilerde hiçbir zaman dünyanın gerisinde kalmamıştır. Minimal invaziv cerrahi geleceğin cerrahisi olarak düşünülürken hemen yarın vazgeçilmez olduğunda en iyi uygulamaların ülkemizde yapılacağında şüphemiz yoktur. Bu bağlamda bu kitabın ortaya çıkartılmasını kutsal bir görev kabul ediyoruz.


Dolayısıyla çeviriyi kabul eden ve yardımlarını esirgemeyen meslektaşlarıma, Nuran Karacan şahsında Güneş kitabevi çalışanlarına, kongre operasyon müdürümüz Yeşim Tanrıverdi’ye teşekkürden öte şükran borçluyuz.


Dr. Tolgay Şatana


Kitabı Satın Almak İçin:

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page